מוקד "אקלים וקיימות סביבתית" מאגד את כלל תחומי העשיה האקדמית בתחומי משבר האקלים, הסביבה והקיימות הסביבתית במסגרת אחת, ומקדם את הפעילות האוניברסיטאית בתחומים אלה. פעילות המוקד מכסה את התחומים הבאים:

מחקר – הענקת מלגות דוקטורט ופוסט דוקטורט על בסיס תחרותי, שיתופי פעולה מחקריים בתוך האוניברסיטה ומחוץ לה, קיום ימי עיון, סדרת הרצאות מדעיות וכנסים.

הוראה – הנגשת הידע אודות משבר האקלים, סוגיות סביבתיות וקיימות לכלל תלמידי האוניברסיטה באמצעות קורסים חוצי פקולטות.

קידום יזמות סביבתית – קידום פרויקטים ישומיים בחזית העשיה הסביבתית, כגון: שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים בתחומי קידום האנרגיות המתחדשות, בטחון תזונתי, איפוס מאזן פליטות גזי חממה ועוד.

עשייה חברתית – פעילות משותפת בקמפוס ומחוץ לו עם דיקנאט הסטודנטים ועם אגודת הסטודנטים, פעילות לנוער שוחר סביבה ומדע (בשיתוף עם "אוניברסיטת חיפה לנוער"), ליווי עשייה סביבתית בפריפריה הגאוגרפית והחברתית, סדרת הרצאות מקוונות לקהל הרחב ועוד.

המוקד משלב בפעילותו חוקרים ומרצים מתחומי הסביבה השונים (כמו גאוגרפיה, ניהול משאבי טבע, ביולוגיה, מדעי הים) ובמקביל מדיסציפלינות מגוונות בעלות השקה להיבטים נרחבים של סוגיות סביבתיות (כמו סוציולוגיה, משפטים, מדע המדינה או בריאות הציבור). בכך, פועל המוקד בכדי לתרום לסביבה, לקהילה ולחברה הישראלית כולה.


ראש המוקד: פרופ' שלומית פז, החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, ביה"ס למדעי הסביבה.

מרכזת אדמיניסטרטיבית: ברכה גרוס

פרטי התקשרות עם המוקד: דוא"ל: ces_center@univ.haifa.ac.il | טל. 04-8249617